Fiskeridirektoratet varslet i fjor et fiskebåtrederi i Lofoten at de ville inndra fangst for 450.000. Etter at rederiet klaget ble inndragningen redusert til 148.000, skriver Lofotposten.

Bakgrunnen for inndragningen var et tips om et fartøy hjemmehørende i Lofoten, som hadde 11-12 lenker garn stående i havet i Lofoten og at disse ikke ble røktet daglig.

Ifølge forskriften skal garn røktes hver dag.

Da Fiskeridirektoratet tok kontakt med skipperen bekreftet han hadde de hadde 11–12 lenker i sjøen og at bare halvparten ble røktet daglig. Det skyldtes dårligere fiske.

I det tidsrommet kontrollen ble gjort leverte fartøyet fangst for 446.280 kroner. I fjor høst ble rederiet varselet om at Fiskeridirektoratet ville inndra hele fangstverdien.

Rederiet klaget på dette varselet, og viste til feil lovanvendelse av direktoratet.

Saken endte med at Fiskeridirektoratet la til grunn at en en tredjedel av fangsten var ulovlig, og satte inndragningsverdien til nær 149.000 kroner.