– Fiskeripolitikk kommer til å bli viktig i den kommende valgkampen. I lys av