Et nytt sløyelag rigger seg til med nykvessede kniver idet Rørvik-båten «Sulavåg» legger til kai ved Myre fiskemottak. Dagens snurrevadfangst på 30 tonn pumpes inn i anlegget, og skrei og hyse fra vesterålsbankene fyller produksjonslinjene.

– Vår kjernevirksomhet er store volum, så prøver vi å hente ut en margin i mellom. I vinter har fokuset vær å trade mest mulig fersk. Vi har hengt lite og har foreløpig ikke startet salting, sier Ted Robin Endresen.

Han er daglig leder og majoritetseier i Myre fiskemottak, som har posisjonert seg som en av de største kjøperne av fersk hvitfisk i landet.