Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om konsekvensene av de akutte og dramatiske problemene, spesielt i markedene for fersk fisk.

Dramatisk

- Dette blir utvilsomt dramatisk for mange, men vi befinner oss i en dramatisk tid vi ikke vet utviklingen eller varigheten av, sier adm. dir. Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag til Fiskeribladet.

Den tette dialogen mellom partene vil fortsette i denne uvisse tiden vi befinner oss i.

- Vår første prioritet er å holde hjulene i gang. Reguleringer i fisket er et av tiltakene som har blitt diskutert mest, og der er det delte meninger. De som er avhengige av fersk tilgang ønsker reguleringer for å ta ned takten på tilgangen. Mens de som driver produksjon med salting og henging trenger god tilgang på råstoff, sier Haugland.

Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag. Foto: KJERSTI KVILE

Tiltak som iverksettes:

En rekke ulike tiltak er drøftet, og Norges Råfisklag har besluttet følgende:

1. På bakgrunn av de drøftelser som er avholdt med fiskeindustriens organisasjoner har Råfisklaget besluttet at det foreløpig ikke iverksettes reguleringer av fisket. Råfisklaget og organisasjonene vil i tiden framover holde en tett dialog om utviklingen i førstehåndsomsetningen.

2. På bakgrunn av de store utfordringene i ferskmarkedet, suspenderes den dynamiske minsteprismodellen for hyse inntil videre. Minsteprisene for hyse fastsettes inntil videre som følger (5 utvalgte kategorier og størrelser):

  • Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, krokfanget kr 12,00 pr. kg
  • Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, øvrige redskaper kr 7,25 pr. kg
  • Hyse under 0,8 kg, sløyd uten hode kr 4,25 pr. kg
  • Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, krokfanget kr 9,77 pr. kg
  • Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, øvrige redskaper kr 5,90 pr. kg

Endringen gjøres med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Det vises forøvrig til komplett rundskriv med alle minsteprisene for hyse, som vil bli publisert på rafisklaget.no.

3. På bakgrunn av de store utfordringene i ferskmarkedet, suspenderes minsteprisene for følgende fiskeslag: Uer, lyr, kveite, rødspette, lomre, breiflabb, steinbit, flekksteinbit og gråsteinbit.

Dette innebærer at det blir fri prisdannelse for disse fiskeslagene. Endringene gjøres med virkning fra og med fredag 20. mars 2020.

4. Norges Råfisklag har med virkning fra og med 1. mars 2020 redusert forsinkelsesrenten for fiskekjøperne fra ni prosent til fire prosent.

5. Norges Råfisklag er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om å få etablert en ordning for å kunne føre fisk til bedrifter som har behov for råstoff til produksjon. Norges Råfisklag understreker fortsatt at fiskerne må holde en tett dialog med sine kjøpere for å sikre at aktivitet og landinger er mest mulig i takt med behovet.

Har du tips til en sak du mener vi bør skrive? Kontakt oss påredaksjon@fbfi.no