– Nei, etter klare innspill fra Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag gjør vi ikke mer med spørsmålet om kvoteøkning nå. Forespørselen