Det er bare Norges Kystfiskarlag som går imot en ordning med overføring av torskekvoter på fartøynivå fra 2020 til