Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen skal diskutere samarbeidet etter brexit med EUs fiskerikommissær, Virginijus Sinkevičius, i dag. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Brexit vil som kjent påvirke fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU. Ingebrigtsen sier at en trenger nye avtaler for hvordan Norge, EU og Storbritannia skal forvalte felles fiskebestander i Nordsjøen.

- Jeg vil understreke at disse forhandlingene må starte opp snarest mulig. Det er mye som må på plass innen årsskiftet, sier fiskeri- og sjømatministeren.