– Som jeg har påpekt før, er det ikke tatt noen beslutning om dette. Poenget