For å støtte norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan. Formålet er å tilrettelegge for at norske bedrifter opprettholder, og aller helst øker, sine eksportandeler i utemarkedene, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Vi setter nå i gang en åpen prosess med næringslivet, for å få innspill om hvor utfordringene ligger. Hensikten er å lage en handlingsplan med operative og målrettede tiltak for å styrke norske selskaper i internasjonale markeder, sier næringsminister Iselin Nybø.

Store utfordringer

Departementet viser til at koronakrisen og oljeprisfallet har på kort tid skapt store utfordringer for norske eksportbedrifter. Etterspørselen er betydelig svekket, og bare de siste fire ukene er eksporten ned over 15 prosent mot samme periode i fjor.

- Koronakrisen har fått varsellampene for global handel til å lyse rødt. WTO regner med en betydelig nedgang i global handel i år og IMF anslår at global BNP vil synke. Det viser behovet for handling. Utenrikstjenesten arbeider for å ivareta norsk næringsliv sine interesser i utlandet og det er spesielt viktig nå, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i en pressemelding.

- Kan bli krevende

Departementet påpeker også at Norges eksportmarkeder for sjømat er i endring. Så langt har koronapandemien påvirket sjømateksporten gjennom endringer i etterspørsel og forbrukeratferd.

- Selv om sjømateksporten har klart seg relativt bra, er næringen utsatt når den globale kjøpekraften reduseres og mange handelspartnere stenges ned. Vi må være forberedt på at markedene kan bli krevende fremover, og legge til rette for at den norske sjømaten fortsatt finner veien ut i markedene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.