Kjølsøy leder fiskeriselskapet Aalesundfisk, og mesteparten av