I drøyt ett år har Tore og Toril Jentoft hentet fram og systematisert historiske skatter som