I oktober i år ble det vedtatt bekjempelsessone rundt oppdrettsanleggene Lubben og Korsnes i Troms, eid av Wilsgård og Norway Royal Salmon (NRS).

Nå protesterer NRS. De mener det er unødvendig å inkludere Korsnes, skriver Nord24.

- Smittemodellering viser at sannsynlig virusmengde som vil kunne påvirke lokalitet Korsnes som følge av eksponering fra Lubben er så å si totalt fraværende, sier regiondirektør Ole Herman Strømmesen i en epost til Nord24.no.

All fisk i bekjempelsessonen må slaktes ned. Det er også forbudt å sette ut ny fisk inntil bekjempelsessonen oppheves, det betyr brakklegging på tre måneder.