I forbindelse med salget av den norske fisketråleren «Rav» i 2018 ble rederiet Light Power Santiago lurt til å overføre depositumet på 7,1 millioner kroner til ukjente svindlere som manipulerte kommunikasjonen kjøper og selger imellom.

Det skriver dn.no.

Det kan ikke partenes oppgjørsagent, advokat Jon Martin Atkinson lastes for, konkluderer Oslo tingrett i en fersk dom.

Vanskelig å oppdage

Saken var reist av Light Power Santiago, registrert i Curaçao i De nederlandske Antillene. Rederiet krevde til sammen 4,5 millioner kroner av Arntzen de Besche-partneren og deres forsikringsselskap, ettersom Atkinson – ifølge dem – skulle avverget svindelen.

I tillegg til at feilen, etter rettens skjønn, er svært vanskelig å oppdage, er det heller ingen ting ved de falske epostene som skulle vekke mistanke.

– Vi er fornøyd med resultatet og at retten konkluderer med at det overordnede ansvaret for å oppdage en så avansert svindel ikke ligger hos advokaten. Vi håper svindelen oppklares og at Light Power Santiago får pengene sine tilbake, sier Håvard Sandnes, managing partner i Arntzen de Besche, til dn.no.