I forslag til statsbudsjett står følgende om vederlagspenger for ny laksevekst: «Inntektene på denne posten er vederlag for tildeling av oppdrettstillatelser eller vekst