Fritidsfiskeren har i et spørsmål til Fiskeridirektoratet