Sjøfartsdirektoratet har fått spørsmål om hva som regnes som tilstrekkelig dokumentasjon på at sjøfolk og fiskere har arbeid på norsk fartøy. Problemstillingen er kommet opp som en følge av et løpende behov for mannskapsbytte, viser Sjøfartsdirektoratet til på sine nettsider.

I tillegg til nødvendig dokumentasjon på sjøfolkenes og fiskernes kvalifikasjoner, opplæring, helse mv., er det tilstrekkelig at følgende dokumentasjon foreligger ved mannskapsbytte:

  • Kopi av arbeidstakers arbeidsavtale. På fartøyet skal kopi av arbeidsavtale være tilgjengelig, og av tariffavtale som utgjør en del av arbeidsavtalen. Det samme gjelder kopi av kontrakt for andre som har sitt arbeid om bord.
  • De som har sitt arbeid om bord skal være utstyrt med et identifikasjonsbevis. For norske statsborgere kan dette være sjøfartsbok eller pass.
  • Hvis ikke sjøfartsbok foreligger, vil det i tillegg til pass være tilstrekkelig med kopi av arbeidsavtale for å dokumentere arbeid på norsk fartøy.

Har du tips til en sak du mener vi bør skrive? Kontakt oss på redaksjon@fbfi.no