Administrerende direktør Øystein Rushfeldt mener mener Havforskningsinstituttet tar feil når de sier at sjødeponi i Repparfjorden vil få store konsekvenser for livet i fjorden og at det representerer en alvorlig forurensing av fjorden.

Ikke vitenskapelig arbeid

– Da kan man spørre seg hvor store fangster det er snakk om og hvor mange båter som lever av fiskeri innerst i Repparfjorden. Området hvor deponiet foregår gjelder en bunnfauna på en kvadratkilometer. Massen ligger stort sett helt i ro. HIs utsagn om partikkelspredning er basert på en del tanker og verdier som ikke er begrunnet i vitenskapelig arbeid, sier Rushfeldt.