Og noen store gjennomslag forventer Sonja Elin Kleven Jakobsen fra Norges Fiskarlag heller ikke med