Saltwater operations AS I Eide I Hustadvika er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive tjenester innenfor det utvidede begrepet Havrommet. I tillegg delta som eier andre selskap rettet mot fremtidsrettede næringer i havrommet og andre nærliggende og interessante bransjer. Aksjekapitalen er på