Løngholmen Kystfiske AS

I Sleneset i Lurøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske, samt det som har naturlig sammenheng. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Raymond Jakobsen er daglig leder og Karl Magnus Jakobsen er styrets leder.

Wind Naval Archietects AS

I Norheimsund I Kvam er det startet et nytt aksjeselskap som skal designe fartøy og marine konstruksjoner, samt tilhørende konsulentvirksomhet. Daglig leder er Olav Kjetil Opheim som også er styremedlem. Marie Opheim er styrets leder og Emma Louise Burgess Opheim er nestleder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Løngholmen Holding AS

I Sleneset i Lurøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper investere i aksjer og verdipapirer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Karl Magnus Jakobsen er styrets leder og Raymond Jakobsen er styremedlem.