Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst i Norges Råfisklag endte på like over 12,7 milliarder kroner i 2020. Det opplyser salgslaget i en pressemelding tirsdag.

Det slår likevel ikke rekordomsetningen fra 2019 som endte på rett over 13 milliarder kroner.

Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12,7 milliarder kroner i 2018.

Valuta, marked og kvoter

- Det har vært et veldig godt år for fiskeflåten, fastslår administrerende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget.

Alle årene fra 2014 har vært tidendes beste for fiskerne i Råfisklagets distrikt, og en av de aller viktigste grunnen til det, er den svake krona.

- Det har vært en veldig positiv markedsutvikling i perioden, kvotenivået for de viktigste bestandene har ligget relativt høyt og valutasituasjonen har vært optimal, oppsummerer Haugland.

Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag. Foto: Norges Råfisklag

Forskjell på leddene

Råfisklagsdirektøren innrømmer at 2020 endte mye bedre enn han trodde i april. I hvert fall for fiskeflåten.

- Vi ser at det er en betydelig forskjell mellom hvordan fiskeren og fiskeindustrien ser det. Vi er særlig bekymret for industrien som driver med saltfisk, tørrfisk og klippfisk, som har hatt varer på lager.

Det er heller ikke tvil om at prisene har falt i løpet av året.

Den viktige torsken

Torskeprisene var historisk høye i de første månedene i fjor. I året vi går inn i er fersk torsk nede på et prisnivå fra 2019 og fryste varer på et prisnivå fra 2018.

Torsken utgjør 63 prosent av totalverdien for Råfisklaget.

- Det viser hvor viktig torsken er her i nord, sier Haugland.

- Hvordan blir utviklingen, tror du?

- I 2020 har ferskmarkedet vært preget av usikkerhet. En del av den usikkerheten drar vi med oss inn i 2021. Hele verdikjeden er preget. Det må vi nok bare innstille oss på at slik vi vil i hvert fall første halvår av året være.

Snakker sammen

Norges Råfisklag understreker dermed overfor medlemmene sine at fiskerne må ha tett og god dialog med kundene i fiskeindustrien.

- Det er viktig at fangst- og leveringssituasjonen tilpasses markedet, sier Haugland.

- Hva gjør Råfisklaget?

- Det vi har av virkemidler at vi kan regulere fisket og bidra med føringstilskudd for å sørge for at omsetningen går mest mulig smidig. Og så har vi tett dialog med industrien og myndighetene for å være «hands on».

Over 1 million tonn fisk

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.

Det var 6700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020. Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde over 8000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.

Verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

  • Torsk: 8.079 mill. kroner - 63,4 % (andel)
  • Hyse: 1.089 mill. kroner - 8,6 % (andel)
  • Sei: 945 mill. kroner - 7,4 % (andel)
  • Reker: 747 mill. kroner - 5,9 % (andel)
  • Kongekrabbe: 392 mill. kroner - 3,1 % (andel)
  • Blåkveite: 308 mill. kroner - 2,4 % (andel)
  • Snøkrabbe: 255 mill. kroner - 2,0 % (andel)