Fiskeridirektoratet region Nordland har besluttet å opprette et henstillingsområde sør for Henningsvær for fiske med snurrevad med virkning fra mandag 8. mars kl. 12.00 frem til 15. april 2021.

Eventuelle garn i henstillingsområdet må flyttes innen den tid, opplyser direktoratet.

Henstillingsområdet ligger rett sør av Rødholmen.

Bakgrunnen for dette er konflikt med garnfiske i tradisjonelt viktige snurrevadområder.

Innspill fra Nordland Fylkes Fiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag kom med henvendelse til direktoratet om at det ble opprettet to henstillingsområder for snurrevad.

Det andre området Nordland Fylkes Fiskarlag har spilt inn, er ved Ure.

Fiskeridirektoratet har drøftet forslaget i møte med Sjøtjenesten og Kystvakten, og hentet inn uttalelse om forslaget fra Norges Kystfiskarlag.

«Vi ser at det er satt en del garn i områdene der det tradisjonelt er fisket med snurrevad, og at dette kan føre til utfordringer for denne gruppen. Vi ser også en tendens til at det setter mer og mer garn her, og det kan være fordelaktig å sette av plass til snurrevad tidlig, før et slikt felt vil ramme enda flere garnfiskere», skriver direktoratet i sitt svar på henvendelsen.

Videre skriver direktoratet:

«Basert på observasjoner fra Sjøtjenesten og Kystvakten som er tilstede på feltet, vurderer vi det likevel slik at det per dags dato ikke er et tilstrekkelig behov for å opprette to henstillingsområder for snurrevad nå. Sjøtjenesten og Kystvakten støtter denne vurderingen».