Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de har signert en overgangsavtale med Storbritannia.

– Jeg er glad for at denne avtalen er på plass. Det er viktig for oss å ivareta næringslivets umiddelbare behov om å ikke møte ny toll mens frihandelsforhandlingene fortsetter, sier næringsminister Iselin Nybø i meldingen.

Departementet viser til at Norge, Island og Storbritannia ble nylig enige om avtalen, som viderefører markedsadgangen for varehandel fra 1. januar. Det vil blant annet si at det ikke blir ny toll på industrivarer når Storbritannia forlater det indre marked.

Næringen må være beredt

Samtidig pågår forhandlingene om en frihandelsavtale for fullt, med mål om å bli ferdig så fort som mulig.

I dag ble den midlertidige avtalen undertegnet av Norges Chargé d'affaires Vibeke Rysst-Jensen og Storbritannias forhandlingsleder Charlotte Heyes i London.

Når Storbritannia går ut av EU og det indre marked vil de felles spillereglene endres. Næringsministeren peker på at næringslivet vil oppleve nye handelshindre når Storbritannia går ut av EU og dermed det indre marked.

Fra 1. januar må næringslivet være beredt, sier hun.

- Dette gjelder alt fra offentlige anskaffelser til personbevegelser. Jeg oppfordrer derfor bedriftene selv til å sette seg inn i hvilke konsekvenser dette vil ha for dem.

Departementet påpeker at bedrifter har et selvstendig ansvar for å selv undersøke hvilke konsekvenser Storbritannias uttreden av EU og det indre marked vil ha for deres virksomhet.

Departementet lister opp følgende eksempler på endringer fra 1.1.2021:

  • Personbevegelser: Britiske borgere som flytter til Norge etter 1. januar må søke om oppholdstillatelse som tredjelandsborgere.
  • Roam like at home: Prisene for mobilbruk i utlandet blir i utgangspunktet fastsatt av mobiloperatørene. Det er ingen indikasjoner på om at prisene vil stige etter Brexit.
  • Veterinær grensekontroll for blant annet sjømat innføres stegvis i løpet av første halvår. Norge vil imidlertid innføre veterinær grensekontroll på varer fra Storbritannia fra årsskiftet.
  • Grensepassering: Britiske myndigheter har gitt uttrykk for at det kan bli forsinkelser for vareflyten ved britiske grenser.
  • Offentlige anskaffelser: bedrifter vil ikke ha en automatisk rett til å delta i anbudskonkurranser som ikke dekkes av WTOs avtale om offentlige anskaffelser.
  • Aksjeloven og allmennaksjeloven stiller krav om tilknytning til Norge eller EØS for daglig leder og minst halvparten av styret. Dette fører til at 800 norske selskaper må bytte ut daglig leder og/eller styremedlemmer fra 1. januar 2021. NFD har mulighet til å gi dispensasjon fra kravet.