Kjell Tore Einarsen og sønnene Kjell Terje Einarsen og Stig Einarsen i Einarsen