Northwest Seafarms AS I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal investere i fiskeoppdrett og relaterte aktiviteter. Samuel Muren er selskapet styreleder. Vevlingen Kystfiske AS Det nye aksjeselskapet i Batalden i Kinn kommune skal