Lise-M AS I Vardø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Bjørn Steinar Nordheim er daglig leder og styrets leder. Hawk Seafood Capital AS I Oslo er det startet et nytt investeringsselskap med 30.000