I Kristiansand er fiskehandler Reinhartsen sårbare når de ikke får