På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørjefisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, derfor innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje i 2007. Etter strenge reguleringer ble det i 2014 ble det igjen åpnet for fiske.

Flere fartøy

Nå vokser bestanden igjen, og de siste årene har kvoten økt betraktelig. Norge har fått gjennomslag i den internasjonale forvaltningsorganisasjonen ICCAT for å fiske makrellstørje med flere fartøy, slik at vi skal være bedre rustet til å fiske hele den norske kvoten. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag.

I fjor ble det åpnet opp for at åtte fartøy kunne delta i fisket etter makrellstørje. I år kan til sammen 11 fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i dette fisket. Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne.

311 tonn

Norsk totalkvote i 2020 er på 311,95 tonn. Av dette går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020. Det er avsatt totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje.

Fritidsfiske

I fjor ble det åpnet for et begrenset fritidsfiske med formål om å merke og slippe ut fisken. Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses . Det åpnes opp for et utvidet fritidsfiske på makrellstørje i 2020, der deltakelsen forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet.

– Det er stor interesse for dette fisket, og formålet med å utvide aktiviteten er også å få verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørjen langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen.