Råfisklagets oversikt over fisket viser at ved utgangen av uke 19 var 7.500 tonn snurrevadtorsk ivaretatt på denne måten for senere levering ut til markedene. Fiskeridirektoratets tall bekrefter den gode levendefangsten, og bonusavsetningen på 4.000 tonn nærmer seg dermed slutten. Det var per 16. mai hentet ut rundt 1.000 tonn mer av denne avsetningen nå, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Blant båtene som har deltatt i ordningen er helt nye «Ballstadværing» på 24,5 meter, som etter en litt forsinket overlevering fra byggeverftet tidligere i år, har fått ting til å virke bra på feltene utenfor Finnmark.