Kontrollene som ble gjennomført i 2019 var for å få en oversikt over fiskerinæringen sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive tilfeller av arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen.

26 medarbeidere fra de ulike etatene deltok i kontrollene. Totalt ble 17 fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen kontrollert og mer enn 200 arbeidere ble kontaktet.

Kontrollen avdekket blant annet flere tilfeller av sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

Fulgt opp

To år etter kontrollaksjonen ble gjennomført, sier senterkoordinator Kurt Jacobsen ved A-krimsenteret i Nordland at de har fulgt fiskeriene tett.