Norges Råfisklag melder at hyseprisen går opp med 3 kroner til 15 kroner, mens torskeprisen går opp 25 øre til 24 kroner mandag. Seiprisen er uforandret på 9,80 kroner. Hyseprisen har vært suspendert siden mars, men dynamisk minstepris for denne arten gjeninnføres mandag.