– USA og UK er de viktigste markedene for norsk hyse og i begge landene er det i ferd med å gå