Begrepet ble lansert i starten av pandemien, da en del kommuner i den nordlige landsdelen ville unngå smittepress fra mer smitterammede områder sør i landet. Hvor strenge regler som ble innført varierte fra kommune til kommune, og det ble en del debatt mellom politikerne og