I ukens videoblogg om sjømatkvalitet snakker Nofima-forsker Geir Sogn-Grundvåg om hvordan tiden fisken står i garnet kan påvirke kvaliteten. I denne episoden av Geirs videoblogg, befinner forskeren seg i Tromvika utenfor Tromsø. Der møter han