I september ble det kjent at de to torskeklyngene Arena Fish