Omdømmemålingen er utført av analyseselskapet Kantar TNS på oppdrag fra Norges sjømatråd. Mest negative til norsk laksenæring er østlendinger i alderen 30-44 år som spiser laks