Også i år skal IntraFish og Fiskeribladet kåre årets navn i Norsk sjømatnæring. Vi ber leserne om hjelp til å få frem den beste representanten. Fram til 24. november kan du foreslå en kandidat, med begrunnelse. I år som de siste årene vil prisen bli delt ut på Sjømatdagene på Hell i midten av januar.

Her kan du foreslå hvem du mener bør få prisen.

Kriteriene er som følger:

  • Vinneren kan være kvinne, mann, organisasjon eller bedrift.
  • Vinneren har gjort det godt, både med hensyn til egen virksomhet og i samfunnet.
  • Vinneren vektlegger åpenhet i egen virksomhet og eget arbeid.
  • Vinneren har bidratt til å øke næringens omdømme, vært synlig i media eller på andre måter gjort seg bemerket
  • Vinneren har vært nytenkende/innovativ i satsingsområder.

I fjor fikk fiskebåtreder Stig Ervik fra Stad prisen, mens året før var det avdøde Knut Frode Eide ved Eide Fjordbruk. I 2016 var det industrieier Rita Karlsen fra Brødrene Karlsen på Husøya som stakk av med utmerkelsen.

Men vi trenger altså din hjelp. For kandidatene er det dere lesere som skal gi oss. Derfor ønsker vi at nettopp DU skal fortelle oss hvem du mener fortjener prisen. Og hvorfor. Kom med forslaget her.