Politiet i Nord-Troms som har startet etterforsking etter påstander om at hvalsafari-båten «Capella» har opptrådt hensynsløst og jaget etter hval under en safari i områdene mellom Skjervøy og Kvænangen.

Det skriver Nordlys.

Et av vitnene skal være politibetjent ved lensmannskontoret på Storslett, og det er regionlensmann på samme kontor som har åpnet etterforskning i saken.

Det hevdes at hvalsafaribåten drev med regelrett villmannskjøring mellom hvalene. Ved ett av tilfellene skal det ha sett ut som han kjørte rett på hvalen.

Skipper på «Capella», Magne Jakobsen, karakteriserer påstandene som usanne.

– Dette er bare tull. Vi opererer i henhold til regelverket, og respekterer fullt ut de kjørereglene som gjelder for hvalsafari. For et utrent øye kan det være vanskelig å danne seg et korrekt bilde av det som skjer, sier han til Nordlys.

Avisen skriver at politiet tidligere denne uka henla en anmeldelse mot samme mann for brudd på smittevernbestemmelsene. Fartøyet hadde 24 passasjerer om bord, da politiet mente han maks hadde lov å ha 10 passasjerer.