Det er beregnet at det finnes mer enn 100.000 vågehval i norske farvann.

Kvoten for 2021 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

I 2020 var det 13 fartøy som deltok. Fangsten var på 503 dyr, som var en oppgang fra 2019.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC), viser departementet til.

- Jeg håper og tror at den oppadgående trenden med etterspørsel etter hvalkjøtt vil fortsette i år. Fangst av vågehval er en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågehvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.