Det er Nammco, The Marine Marine Mammal Commission, som skal møtes til sitt 26. årlige rådsmøte i Tromsø, neste uke, som viser en slik utvikling for sjøpattedyrbestandene i de nordlige havområdene våre.

De viser til at statusen for de marine pattedyrsbestandene i  det nordlige Atlanterhavet varierer fra økende, til bestander som minker til tross for at de er beskyttet i flere år, der de særlig viser til klappmyss i Grønland. 

– Marine pattedyr opplever ulike utfordringer, spesielt knyttet til klima og miljøendringer. For å sikre deres fortsatte bevaring, må bestandene forvaltes bærekraftig, med tanke på det fulle spekteret av samspill i økosystemet, heter det i en pressemelding fra Nammco i forkant av møtet.

Nammco gir råd til medlemslandene – Færøyene, Grønland, Island og Norge – om bevaringsstatusen for sjøpattedyr i Nord-Atlanterhavet, samt om bærekraftig uttak og ansvarlige fangstmetoder. Nammco er det eneste internasjonale, regionale organet som forvalter små og store hvaler, så vel som sel og hvalrosser.

Nammco viser til at de gir råd basert på vitenskap, lokal kunnskap og teknologisk utvikling. Rådene er utarbeidet av internasjonale ekspertgrupper og gjennomgått av Nanncos komiteer. Organisasjonen følger «beste praksis» og et forsiktighetsprinsipp. De forsøker også å drive en økosystemtilnærming i forvaltningen.

Møtet i Tromsø skal ta for seg en internasjonal gjennomgang og diskusjon om den siste utviklingen innen forskning og forvaltning av hvaler og seler i Nord-Atlanteren, heter det i meldingen.