Hvalfangstskuta «Jan Bjørn» er av de minste i sitt slag, og ble levert ny i 1974. I begynnelsen av desember vedtok Kulturminnefondet å støtte restaureringsarbeidene på «Jan Bjørn» med et tilskudd på kr 82.000 kroner. -