Det er noen av grunnene investorer oppgir som årsaker for at Norsk Sjømat ikke lyktes med planen