Fiskeridirektoratet opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de har opprettet ti nye fredningsområder for hummer. Total er det nå 51 fredningsområder.

– Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør, i meldingen.

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

De nye fredningsområdene:

  • Løperen og Kvernskjær, i Hvaler kommune
  • Rauerfjorden, i Fredrikstad kommune
  • Mossesundet, i Moss kommune
  • Son, i Vestby kommune
  • Mulodden, i Holmestrand kommune
  • Karslvikodden, i Tønsberg kommune
  • Sandefjordsfjorden, i Sandefjord kommune
  • Skallefjorden og del av Blindleia, i Lillesand kommune
  • Sandvigsdalsfjorden, i Kristiansand kommune
  • Fladholmen, i Sola kommune