– For første gang viser en studie at fredningsområder kan ta vare på andre egenskaper enn bare kroppsstørrelse.

Det sier forsker Tonje Knutsen Sørdalen i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Hummer i fredningsområder viser seg å ha større klør enn de som lever i områder hvor det fisker, viser en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Evolutionary Applications.

Forskere ved HI, Senter for kystforskning ved UiA (CCR) og UiO, står bak det de mener er en viktig oppdagelse:

– Dette er også godt nytt for hummerdamene siden de foretrekker hanner med ekstra store klør, sier Sørdalen.

Viktige klør

Tidligere forskning har nemlig vist at klostørrelsen er avgjørende for hvem av hannene som får parret seg. Andre studier har vist at fredningsområder for hummer gir både flere og større individer, og at hummer med store klør oftere går i teina.

Forskerne fikk derfor en tidlig mistanke om at klørne spiller en sentral rolle i flere prosesser, og at fredning kan påvirke klostørrelsen.

Bekreftet mistankene

Over tre år har forskere analysert målinger fra nesten 2700 hummer fra de tre eldste fredningsområdene på Skagerrakkysten. Funnene bekrefter forskernes mistanke:

I fredningsområdene har hummerne større klør sammenlignet med tilsvarende like store hummere i områder på utsiden, som er åpent for fiske. Begge kjønn hadde større klør i fredningsområdene. Forskjellen var likevel aller størst hos hanner. Hos 37 cm lange hanner, var forskjellen på klostørrelsen åtte prosent.