Ho såg på jobben som ei real utfordring då ho gjekk frå olje til oppdrett for fire år sidan. Men i