Flere politikere har engasjert seg i saken der den unge fiskeren David Ingilæ (18) mistet båten i en brann i Kjøllefjord i Finnmark 8. november.

For ikke nok med at 18-åringen mistet båten sin. Han har i tillegg havnet i en vanskelig situasjonen som gjør at han ikke kan fortsette fisket.

Han får nemlig ikke bruke leiefartøy for å fortsette fisket, noe som er spesielt viktig for å fiske grunnlag stort nok til å få krabbekvote neste år. Det vil bety tap på kanskje en halv million kroner for ham.