Selspisende spekkhoggerne langs norskekysten er fulle av skadelige miljøgifter, melder forskning.no.

De undersøkte spekkhoggerne hadde så mye miljøgifter i kroppen at nivåene oversteg en terskelverdi som innebærer risiko for helseeffekter. Det betyr at de står i fare for å få nedsatt immunforsvar, hormonendringer og redusert evne til forplantning.

Det var miljøgiften PCB forskerne fant de høye verdiene av. Nå leter de også etter flere nye typer miljøgifter i spekkhoggerne, som bromerte flammehemmere, som er svært skadelig for for vannlevende organismer.

Bromerte flammehemmere er stoffer som er tilsatt plast for å gjøre dem mindre brannfarlige ved å øke plastens tenntemperatur. Stoffene brytes sakte ned i naturen og kan hope seg opp i kroppen til dyr og mennesker.

Resultatene fra forskningen er beskrevet i en artikkel som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.