– Gledelig og spennende å være i gang, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag. Holdninga i næringa er litt avventende