Holmøy-familien i Vesterålen driver både innen fiskeri- og havbruk gjennom Prestfjord-rederiet og Eidsfjord Sjøfarm, men vurderer nå også å bygge hotell. 

Ifølge VOL.no melder konsernet onsdag selv i en pressemelding at Holmøy Holding og Harstad-selskapet Nordic Investment, med Knut Roald Holmøy og Sverre Utvåg i spissen, sammen har inngått en opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom på Sortland. Den gir dem rett til å kjøpe en hotelltomt ved byens kulturhus.

Ifølge pressemeldingen skal de «utvikle et hotell- og bevertningskonsept tilpasset ulike kundesegmenter og kartlegge hvilke tilbud og volumer som samlet sett vil være riktig på Sortland».