På grunn av en internasjonal militærøvelse ble oppstart for første periode i blåkveitefisket for kyst under 28 meters lengde utsatt. Militærøvelsen er nå skjøvet til neste år grunnet korona-situasjonen, og Fiskeridirektoratet har på denne bakgrunn vurdert om oppstart for første periode burde framskyndes en uke.

1. juni er startdato

I en pressemelding tirsdag opplyser direktoratet at de har i samråd med næringen besluttet at direktefisket starter 1. juni som fastsatt.

«Tilbakemeldingene fra næringen var i hovedsak at man ønsket å ta hensyn til de planer som er lagt», viser direktoratet til.

Fisket er som tidligere år delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 3. august. Fartøy kan delta i begge perioder. Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i blåkveitefisket.

Det er i år avsatt 4700 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode, og 3100 tonn i andre periode. I tillegg er det avsatt 278 tonn til bifangst når direktefiske ikke er tillatt.